Skip to Content

Verbeteren patiëntveiligheid

Om als ziekenhuis een veilige omgeving te zijn voor patiënten hebben we dagelijks oog en oor voor risico’s en doen we risicoanalyse’s en leren we van incidenten, calamiteiten en klachten.

Leren van incidenten en calamiteiten

De behandeling en het verblijf in een ziekenhuis zijn niet altijd zonder risico. Wanneer de zorg anders gaat dan verwacht of gepland, maakt de professional melding van het incident in een digitaal incident meld systeem. Collega’s analyseren de meldingen, mogelijke trends en doen aanbevelingen naar de betreffende collega’s voor verbetering.

Als sprake is van ernstige (gezondheids)schade voor de patiënt door een incident, spreken we van een calamiteit. Calamiteiten melden wij altijd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie toetst het intern verrichte onderzoek naar de toedracht en oorzaken van de calamiteit en doet zo nodig zelf onderzoek. De afhandeling van calamiteiten krijgt in Bernhoven veel aandacht. Wij vinden het belangrijk dat er een open en transparant klimaat is, waarin professionals laagdrempelig melding maken van incidenten en calamiteiten in Bernhoven. Inzicht in incidenten en calamiteiten helpt ons om kritisch naar de geleverde zorg te kijken en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede.

Klachtenprocedure

Patiënten die niet tevreden zijn over de behandeling of verzorging, stimuleren wij om dit met ons te delen. Met deze inzichten maken we onze zorg nog veiliger en beter. Ons advies is om je ervaring te bespreken met de afdeling of met je behandelaar. Kom je er samen niet uit of vind je het prettiger om je ervaring met een ander te bespreken? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.