Skip to Content

Samen voor een zo goed mogelijk leven

  • Voor de neusschelpverkleining

    Hoe de verkleining wordt uitgevoerd hangt af van je klachten. Meestal kun je op de polikliniek worden behandeld. Soms vindt de KNO-arts het nodig dat de ingreep op de operatiekamer wordt gedaan. In beide gevallen kun je dezelfde dag naar huis. Zorg dat er iemand is om je naar huis te brengen.

  • Tijdens de neusschelpverkleining

    Je krijgt een plaatselijke verdoving. Met een naaldje wordt het slijmvlies van de neusschelpen verwarmd. Daardoor krimpen de neusschelpen. De lucht stroomt nu makkelijker door de neus.

  • Na de neusschelpverkleining

    De napijn valt meestal mee. Je mag even niet in de neus peuteren. Om de neus schoon te maken, spoel je de neus regelmatig met een zoutoplossing. De eerste week is het beter om de neus niet te snuiten maar gewoon op te halen. Een nacontrole is niet nodig.

Ga naar folder 'Neusschelpverkleining (coblatie) poliklinisch'