Skip to Content

Profiel

De diversiteit van dit vakgebied is wat mij aansprak: we houden ons bezig met een gevarieerde patiëntengroep met bijbehorende aandoeningen en daardoor met alle fasen van het leven. Daarnaast is het zo dat wij binnen ons vakgebied gynaecologie & verloskunde veelal onze eigen diagnostiek (zoals bijvoorbeeld echoscopie) en onze behandelingen zelf uitvoeren, waardoor we patiënten over het algemeen door het hele traject heen kunnen begeleiden.

Het deelgebied van de verloskunde is waar mijn hart ligt. Een zwangerschap en bevalling zijn een bijzondere gebeurtenis en het is fijn als dat een zorgeloze, verwachtingsvolle periode mag zijn. Maar ook als er wel zorgen of problemen zijn is het belangrijk om hier oog voor te blijven houden. Het feit dat ik daarin de zwangere en haar naasten kan begeleiden, vind ik het mooiste wat er is en het geeft mij energie als er uiteindelijk een gezonde moeder en baby naar huis mogen gaan.

Opleiding

Jaar

Geneeskunde - Rijksuniversiteit Groningen

 

Gynaecologie - Deventer Ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen en Martini Ziekenhuis Groningen

2010 - 2016

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
  • Lid van werkgroep Perinatologie en Maternale Ziekten, werkgroep Foetale Echoscopie en SIG Jonge Zwangerschap
  • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists – Associate Member

Nevenfuncties

  • Medisch Coördinator Verloskunde / bestuurslid VSV KIEM

AGB-code: 03103675