Skip to Content

Profiel

De zorg die ik met het hele team (artsen en verpleegkundigen) wil leveren is niet alleen intensief zoals in de naam al tot uitdrukking komt. Die zorg is ook heel breed. Patiënten komen bij ons met een heel scala aan ziektebeelden. Enerzijds is er een technische uitdaging in het ondersteunen/overnemen van orgaanfuncties. Anderzijds, en dat vind ik minstens net zo mooi, sta je de naasten bij in een van de donkerste perioden uit hun leven vanwege de zorgen om hun naaste. Die naaste zelf maakt heel veel niet bewust mee omdat de patiënt meestal onder narcose is.

Soms redden patiënten het niet, dan is het heel erg belangrijk om te zorgen voor een menswaardig einde en de naasten daarin mee te nemen.

Opleiding

Jaar

Geneeskunde - Rijksuniversiteit Groningen

1987 - 1993

Coschappen SEHOS - Curaçao

1993 - 1995

Tropenarts - St. Jans Gasthuis Weert

1998 - 2000

Lepra en tuberculose - ALERT Hospital Ethiopië

2001

Anesthesie - Academisch Medisch Centrum

2003 - 2008

Anesthesioloog-intensivist

2009

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  • European society of intensive medicine (ESICM)
  • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Nevenfuncties

  • Voorzitter commissie vitaal bedreigde patiënt
  • Voorzitter werkgroep Intraveneuze Toegang
  • Lid ziekenhuisbrede voedingscommissie
  • PEER supporter
  • Aandachthouder nierfunctie vervangende therapie op de IC

 

AGB-code: 06011032