Skip to Content

Profiel

De kindergeneeskunde is een breed specialisme. Het gaat om kinderen van 0 tot 18 jaar, met zeer uiteenlopende ziektebeelden en verschillende vragen en zorgen. Goede communicatie en echt contact met ouders en kinderen is één van de dingen die mijn vak zo mooi maakt. De diversiteit is een ander boeiend aspect. Het ene moment vang je een baby in nood op, het andere moment heb je een gesprek met kinderen en ouders over wat diabetes betekent en kun je hen helpen daar hun weg in te vinden.

Ik vind het elke dag weer een uitdaging om uit te vinden wat er aan de hand is. Om waar nodig snel te handelen, of om juist rustig te luisteren naar wat een kind te vertellen heeft. Vaak kunnen ze heel goed zelf uitleggen waar ze last van hebben en wat ze willen. En welk voorstel zij wel of juist niks vinden. Een kind van 4 jaar is daar weer heel anders in dan een tiener van 17, maar allebei boeiend!

Het is ook een vak waarbij teamwork heel belangrijk is. In ons ziekenhuis hebben we een fijne kinderafdeling. Zowel klinisch als poliklinisch, waarin ik ook heel prettig samenwerk met mijn collega’s maar ook alle andere disciplines: van kinderverpleegkundige tot SEH assistent, poliassistente, secretaresse, logopedist en fysiotherapeut. De lijnen zijn kort en we weten wat we aan elkaar hebben.

Opleiding

  • Geneeskunde - Rijksuniversiteit Groningen
  • Kindergeneeskunde - Cluster Groningen

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
  • KiDZ & KO (Kinder DiabetesZorg en Kwaliteits Overleg)

Nevenfuncties

  • Bestuur Goodwillfonds

AGB-code: 03016965