Skip to Content

Profiel

Met passie en compassie wil ik graag mijn kennis en kunde inzetten voor het welzijn en de gezondheid van de belangrijkste groep van de maatschappij, de kinderen, de mensen van de toekomst. Juist het detective-werk, het puzzelen en doorgronden van problemen vormt mijn grootste uitdaging om zo tot een mogelijke diagnose te komen met een voor het kind en diens gezin passende behandeling, als dat mogelijk is.

Het mooiste aan mijn vak is de grote variatie in mijn dagelijkse werk met steeds verschillende mensen met hun specifieke zorgen, waarbij ik hoop iets te kunnen bijdragen aan hun gezondheid en welzijn voor nu en in de toekomst. Het meest dankbare aan mijn werk is de begeleiding van het kind en diens ouders naast het vaak snelle herstel van ernstig zieke kinderen na een goed ingezette behandeling.

Opleiding

Jaar

Fysiotherapie - Amsterdam

1978 - 1984

Sportfysiotherapie - Papendal

1974

Kinderfysiotherapie - Schagen en Jerusalem, Israël

1985 - 1986

Geneeskunde - Amsterdam

1984 - 1991

Kindergeneeskunde - Amsterdam

1991 - 1997

Kinderallergologie en kinderlongziekten - Utrecht

2011

Onderzoek

 • 2001 Singulair studie, behandeling astma bij kinderen
 • 2001 Internationale Qvar studie, behandeling astma bij kinderen
 • 2002 Internationale Symbicort studie, astma bij kinderen
 • 2004 Lantus Sunrise studie, behandeling kinderdiabetes
 • 2009 Internationale Magic studie Grazax, kinderimmunotherapie
 • 2018-2022 Auteur landelijke richtlijn immunotherapie voor
  inhalatieallergie bij kinderen en volwassenen
 • 2019-2022 Auteur landelijke richtlijn medicatieallergie bij kinderen en volwassenen
 • 2022-heden BAT-studie, onderzoek naar alternatieve methoden aantonen koemelkeiwitallergie
 • 2024-heden sublinguale immunotherapie met- en zonder antihistaminica

Lidmaatschappen/verenigingen

 • De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), federatie medisch specialisten
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK),
  secties kinderlongziekten en kinderallergologie
 • Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
 • EAACI, European Academy of Allergy & Clinical Immunology
 • ERS, European Respiratory Society
 • Landelijke werkgroep kinderartsen voor kindermishandeling (NVK)

Nevenfuncties

 • Voorzitter werkgroep kindermishandeling Bernhoven
 • Lid expertnetwerk kinderlongartsen/kinderallergologen regio UMC Utrecht vanaf 2012
 • Mede-organisator 2 maandelijkse kinderlongziekten en – allergiecarroussel UMC Utrecht vanaf 2012
 • Mede-organisator 2 maandelijkse “AllerZON” bijeenkomst CWZ vanaf 2021
 • Voorzitter The Allergy Institute, voor onderwijs en innovatie immunotherapie vanaf 2021
 • Lid European Advisory Board ALK Pediatric Allergology vanaf 2023

AGB-code: 03016873