Skip to Content

Profiel

Opleiding

  • Geneeskunde - Katholieke Universiteit Nijmegen
  • Specialisatie Interne Geneeskunde - VieCuri Medisch Centrum Venlo en azM/Maastricht UMC+
  • Fellowship Intensive Care - Radboudumc Nijmegen

Onderzoek

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Nevenfuncties

  • Principal investigator Intensive Care Bernhoven

AGB-code: 0312248