Skip to Content

Profiel

De intensive care geneeskunde is een zeer boeiend en gevarieerd vak met veel acute geneeskunde. Snel nadenken en handelen is noodzakelijk. Voor mij is het de kunst om naast goede zorg snel een vertrouwensband met familie op te bouwen. Zij zijn bezorgd en angstig. Ik probeer er voor hen te zijn en de zorg en angst in goede banen te leiden. Deze begeleiding en zorg dagen me iedere dag uit het beste te doen voor de patiënt. Tegelijkertijd is het belangrijk eerlijk te zijn, ook als het soms tegenzit. Een ding is klip en klaar: de patiënt staat altijd voorop.

Opleiding

Jaar

Biologie - UMC Groningen

1991 - 1993 

Geneeskunde - UMC Groningen

1993 - 1999

Anesthesiologie - Radboudumc Nijmegen

2002 - 2007

Intensive care - Radboudumc Nijmegen

2007 - 2008

Lidmaatschappen/verenigingen 

  • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  • European society of intensive medicine (ESICM)
  • De Orde voor Medisch Specialisten / De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Nevenfuncties

  • Commissie ethiek
  • Landelijke werkgroep passende zorg (beroepsvereniging NVIC)
  • Vetrouwenspersoon Jehova Getuigen

AGB-code: 03079547