Skip to Content

Profiel

Als logopedist geef ik aandacht en voorlichting als bijvoorbeeld slikken en communiceren minder vanzelfsprekend worden. Je kunt dan echt iets betekenen voor iemand. Een patiënt en de naasten daarin verder helpen is zeer waardevol.

Het werk als logopedist in een klinische setting is uitdagend en vraagt om flexibiliteit. Ik zie veel verschillende doelgroepen en logopedische stoornissen. Daardoor blijft het uitvoeren van zowel de diagnostiek als de behandeling interessant. Door ook te werken in een multidisciplinair team houden we elkaar scherp en zorgen we er samen voor dat de patiënt centraal staat.

Opleiding

Jaar

Logopedie - HAN in Nijmegen

2016 - 2020 

Minor Neurorevalidatie

2020

Verdieping Dysfagie

2020

Orofaryngeale dysfagie

2021

Tracheacanule cursus

2021

Psycholinguistic Assessments of Language Processing Abilities (PALPA)

2024

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie (NVLF)
  • Kwaliteitsregister paramedici

Nevenfuncties

  • Kwaliteitskring Neurologie

AGB-code: 05322387