Skip to Content

Profiel

Sinds 2008 werk ik met ontzettend veel plezier in Bernhoven. Het mooie van het werken als logopedist in het ziekenhuis vind ik de afwisseling en dynamiek. Ik werk op verschillende afdelingen en kom daardoor in aanraking met uiteenlopende hulpvragen.
Zo vind ik het heel uitdagend om mensen te helpen met neurologische taal-, spraak en slikproblemen. Maar ook het begeleiden van mensen bij het weer spreken en slikken na een periode beademd te zijn geweest, vind ik heel mooi werk.
We werken als logopedist in een multidisciplinair team samen met andere paramedici en stemmen de behandeling af op de wensen van de patiënt en zijn of haar naaste omgeving. Het geeft me veel voldoening om de patiënt deze zorg op maat te verlenen!

Opleiding

 • Neurolinguïstiek - Rijksuniversiteit Groningen
 • Algemene taalwetenschappen - Rijksuniversiteit Groningen
 • Logopedie - Hogeschool Rotterdam

Cursussen

 • Dysphagia by Screenplay course
 • Psycholinguistic Assessments of Language Processing Abilities (PALPA)
 • Afname en beoordelen van FEES en slikvideo's
 • Basiscursus FEES
 • Communicatie bij ouderen met cognitieve beperkingen
 • Dysartrie en spraakapraxie
 • Early feeding skills assessments
 • IC-cursus voor logopedisten
 • Mimetherapie bij patiënten met een perifere aangezichtsverlamming
 • Motivational Interviewing
 • Nederlands dysartrie onderzoek voor volwassenen
 • Prélogopedie I & II
 • Slikstoornissen bij verworven neurologische aandoeningen

Lidmaatschappen/verenigingen

 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • Kwaliteitsregister Paramedici

Nevenfuncties

 • Kwaliteitskring neurologie

AGB-code: 05191325