Skip to Content

Profiel

Ik wil graag dienstbaar en waakzaam zijn voor, tijdens en na een operatie. Samen met jou, de patiënt bepalen welke vorm van verdoving het meest geschikt is. Vooruitkijken wat er gebeurt en wat nodig is voor optimale en veilige zorg, in samenwerking met het operatieteam. Over jou waken en ingrijpen als er verstoringen optreden, in nauwe samenwerking met de anesthesiemedewerker. Zorgen voor een comfortabel herstel en optimale pijnstilling.

Die samenwerking maakt mijn werk zo mooi. De dynamiek van werken in flexibele teams, samen met andere medewerkers, niet alleen op het operatiekamercomplex, maar ook op de spoedeisende hulp, intensive care, verpleegafdeling en polikliniek. Variatie in mijn werkzaamheden door verschillende vormen van verdoving, diverse soorten operaties en uiteenlopende soorten van opvang en begeleiding van patiënten. Afwisseling door continue te schakelen om problemen voor te blijven, klein te houden en waar onvermijdelijk adequaat te bestrijden. Alles gericht op maatwerk om passende en kwalitatief goede zorg voor de patiënt te leveren.

Opleiding

Jaar

Geneeskunde - Rijksuniversiteit Limburg

1988 - 1994 

Specialisatie Anesthesiologie - Maastricht UMC

1994 - 2000

Fellow of Interventional Pain Practice (FIPP) - World Institute of Pain 

2010

Onderzoek 

 • Programmatische aanpak vascular access management (2016-2022)

 • Zorgstandaard chronische pijn (oplevering 2017)

 • Taakopdracht oprichting Pijn Alliantie Nederland (PA!N) (2015-2017)

Publicaties

 • The influence of perioperative services on global warming. Update in Anaesthesia (WFSA), geaccepteerd voor publicatie 5 juli 2023. Gertie Filippini, Niek Sperna Weiland

 • NYSORA Compendium of Regional Anesthesia. Chapter 19 Broken spinal needle during spinal anesthesia, correct use of  a spinal needle. Auteurs J. Cops en G. Filippini (28-4-2023)

 • Aanbevelingen voor het gebruik van perifeer veneuze katheters op basis van de European Recommendations on the Proper Indication and Use of Peripheral Venous access devices (ERPIUP) NTvA jaargang 38, nummer 4, oktober 2021, p14 t/m 17. Rick van Loon, Gertie Filippini, Ton van Boxtel

 • ‘Vessel health and preservation’, iedereen op één lijn? iAM nascholing, 24 november 2020, editie 2, p 57-61. G. Filippini en T. Van Boxtel

 • Anesthesiologische zorg bij stoornissen in het gebruik van alcohol. Lessen vanuit de verslavingsgeneeskunde. Anesthesiologie & Intensive Care, 2020 editie 2, p30-39. W. Sliedrecht, G. Filippini, A. Valkenburg

 • Lancet Countdown 2018 rapportage: wat betekent het voor medisch specialisten? Anesthesiologie & Intensive Care, 2019 editie 2, p13 19 P. Blankestijn, G. Filippini

 • Duurzaamheid en anesthesie; G.Filippini. Anesthesiologie & Intensive Care, 2019 editie 2 (hoofredactie ‘groen’ themanummer)

 • ESPB: Het Erector Spinae Plane Block; Anesthesiologie & Intensive Care, 2019 editie 1, p50-53 J. Beek, R. Smits, M. Fenten, G. Filippini

 • ‘Right line, right patient at the right time and above all: improving patient experience’. Interview met Carole Hallam VHP-UK, Anesthesiologie & Intensive Care, 2018 editie 2, p 4-7

 • Vessel Health and Preservation: allen op één lijn? Anesthesiologie & Intensive Care, 2018 editie 2, p45-49 G. Filippini

 • Postoperatief visusverlies. Anesthesiologie & Intensive Care 2018-2, p 8 – 15; nascholingsartikel R. Smits, J. Bierens, G. Filippini

 • Broken Spinal Needle; A. Moll, G. Filippini. Anesthesia Tutorial of The Week, 1 mei 2018, ATOTW nr 378  

 • World Federation of Societies of Anesthesiologists (WFSA) 

 • Ruptura de Aguja Espinal

 • European Pain Management, chapter 2.34. Oxford University Press, edited by Cristopher Eccleston, Cristopher Wells and Bart Morlion December 2017   

 • Naaldbreuk, wat is het punt? Anesthesiologie & Intensive Care, A&I 2017-3, p42-46. A Moll en G Filippini – de Moor

 • Hyperalgesia and persistent pain after breast cancer surgery: a prospective randomized controlled trial with perioperative COX-2 inhibition. PLOS ONE December 9, 2016. Authors: Noud van Helmond, Monique Steegers, Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP, Kris Vissers, Oliver Wilder-Smith http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0166601 

 • Taakopdracht Dutch Pain Society inzake de oprichting van de Pijn Alliantie Nederland. Dutch Pain Society January 9, 2015. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP, Reinout van Schilfgaarde

 • Verwijzers gids ‘Artsenwijzer Pijn’. Uitgave van Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, sectie pijngeneeskunde  September 1, 2014. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP, Terheggen, Groen 

 • Dossier Chronische Pijn. Margriet, May 9, 2014. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP, Karlijn Schreurs, Ingrid van den Hout, Renate van der Zee

 • Recensie ‘De Verdovers’, auteur A. Enquist. De Specialist, uitgave van de Orde van Medisch Specialisten, Februari 2012. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP

 • Themanummer over verslaving/ middelenmisbruik en anesthesie Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie, vol. 23, april 2011. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP, Dik Snijdelaar, Cor de Jong, Mark Buijs, Gert-Jan Scheffer

 • Zorgboek Pijn. Stichting September 2010. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP. Bijdrage Hoofdstukken 20 en 23: Pijnstillers en behandeling van pijn.

 • De Anesthesioloog, nr. 4 Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie December 2009. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP. 20 Jaar pijnbestrijding/ pijngeneeskunde 1989-2009 in beeld gebracht, p 16-19

 • Nederlands Tijdschrift voor Anesthesie Medewerkers jaargang 24, no 6. Themanummer "Een vet probleem .... anesthesie en obesitas'. NTvA, November 2007. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP, Monique Bechtold, Karen Reemers

 • Retrospective analysis of radiofrequency lesions of the sphenopalatine ganglion in the treatment of 19 cluster headache patients. The Pain Clinic, vol. 11, no 4 1999. Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP, Gerard Barendse, Maarten van Kleef, Jaap Troost, Simon de Lange, Menno Sluijter, Wilhelm Weber

 • Acute pulmonary edema and trigeminal nerve blockade after retrobulbar block  Anesthesia & Analgesia, vol.83 1996.  Authors: Gertie Filippini -de Moor, MD, FIPP, Frank Kwinten, Rob Lamers

 • 2020 Interprofessional learning: addiction medicine meets anaesthesiology and intensive care International Society of Addiction Medicine (ISAM) annual conference, 21 Oct 2020 (abstract) https://www.youtube.com/watch?v=sr4a9kaqUG0&feature=youtu.be

 • 2019 Poster ESRA Bilbao: Paravertebral block versus Erector Spinae Plane Block in patients undergoing breast cancer surgery: a feasibility study RJH Smits MD, MGE Fenten MD, GPG Filippini-de Moor MD, GJ van Geffen MD PhD

 • 2018 The effect of erector spinae plane block on postoperative pain and opioid use in patients undergoing (modified) mastectomy with sentinel node dissection. Abstract +voordracht van een pilot studie, vergelijk paravertebraal (PVB) versus erector spinae plane block (ESPB), Science Café, 23 maart 2018, Anesthesiologie Radboudumc

 • 2014 Poster WIP congres. Impact of extended perioperative cyclooxygenase (COX)-2 inhibition on chronic pain after surgery for breast cancer/ G.P.G. Filippini – de Moor, M.A.H. Steegers, N. van Helmond, K.C. Vissers, O.H. Wilder – Smith

 • 2014 Vrije voordracht, anesthesiologendagen. The Impact of extended perioperative cyclooxygenase-2 inhibition (COX-2i) on pain, function and quality of life (QoL) after breast cancer surgery (BCS)/ G.P.G. Filippini – de Moor, M.A.H. Steegers, N. Van Helmond, G.J.J. Braak, K.C.P. Vissers, O.H.G. Wilder -Smith

Lidmaatschappen/verenigingen

 • European Society of Anaesthesiology & Intensive Care (ESAIC)

Nevenfuncties

 • Redactietaken

 • Wetenschappelijk onderzoek

 • Educatie 

 • Verbeterprojecten voor een optimale kwaliteit van zorg

AGB-code: 03079157