Skip to Content

Profiel

Het mooiste van dokter zijn is dat je allerlei verschillende mensen ontmoet. Als Klinisch geriater krijg ik de ruimte om met aandacht te luisteren en kijken naar de hele mens, die bij mij komt met een probleem.

Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis kijk en luister ik hoe het lichamelijk en geestelijk met u gaat en wat dat betekent voor het dagelijkse leven. Samen met uw naasten kijken we  wat belangrijk is. Het is mijn doel  dat u zich gehoord en gezien voelt, dat klachten verminderen en kwaliteit van leven verbeterd.

Opleiding

Jaar

Geneeskunde - Universiteit Utrecht

1999-2006

Specialisatie Klinische Geriatrie - UMC Utrecht

2006-2012

Kaderopleiding palliatieve zorg 

2015-2016

Onderzoek

  • Kuijpers M.A.J., van Marum R.J. Egberts AC and Jansen P.A.F. Relationship between polypharmacy and underprescribing. Br J Clin Pharmacol. 2008 Jan;65(1):130-3.

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)

Nevenfuncties

  • Vakgroepleider
  • Lid van het transmuraal palliatief advies team
  • Aandachthouder ouderenmishandeling

AGB-code: 03035268