Skip to Content

Profiel

Ik werk als diëtist zowel klinisch (dus op de verpleegafdelingen) als ook op de polikliniek. Mijn aandachtsgebied is maag-, darm- en leverziekten. Daarbij speelt voeding een grote rol. De klachten zijn zeer divers waarbij het een uitdaging is om samen met de patient een volwaardige voeding te creëren en daarbij rekening te houden met diens klachten en wensen. Ook begeleid ik patiënten met sondevoeding thuis. Het is mijn doel is om de patiënt een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Ik werk veel samen met andere disciplines om de zorg voor de patiënt compleet te maken. Mijn werk, contact met mensen en voeding blijft me iedere dag weer boeien.

Opleiding

  • HBO Voeding en diëtetiek - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Post-HBO Bariatrie en Voeding
  • Post-HBO Maag-, darm- en leverziekten
  • Motivational Interviewing (MI)

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging Diëtisten (NVD)
  • Netwerk Diëtisten MDL
  • Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO)
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Nevenfuncties

  • Voedingscommissie
  • Mede-auteur 'Leerboek voeding'

AGB-code: 24000181