Skip to Content

Profiel

Energiek en veelzijdig zijn twee woorden die mij goed omschrijven. Ik houd me graag bezig met thema's als gedrag, voeding, positieve gezondheid, vitaliteit en innovatie.

Ik probeer mensen waar mogelijk regie te laten nemen over hun eigen gezondheid. In de spreekkamer begeleid ik zowel kinderen als volwassenen. Samen kijken we naar de mogelijkheden om de gezondheid te verbeteren met speciale aandacht voor voeding en het afstemmen met eventuele medicatie.

Ik doe dit met optimisme waarbij ik mensen sterker wil maken en ga daarbij uit van de veerkracht van mensen zelf.

Opleiding

  • Voeding en Diëtetiek - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Propedeuse psychologie - Open Universiteit Heerlen
  • Post HBO-opleiding Diabetes mellitus, Motiverende gespreksvoering, Leefstijlcoach en Positieve gezondheid (IPH)

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Nevenfuncties

  • Werkgroep regionale samenwerking diëtisten 1e, 2e en 3e lijn
  • Academisch medisch netwerk: samenwerking diëtisten
  • Kwaliteitscommissie afdeling diëtetiek
  • Vakcoördinator diëtetiek

AGB-code: 24001073