Skip to Content

Profiel

Energiek en veelzijdig zijn twee woorden die mij goed omschrijven. Ik houd me graag bezig met thema's als gedrag, voeding, positieve gezondheid, vitaliteit en innovatie.

Ik probeer mensen waar mogelijk regie te laten nemen over hun eigen gezondheid. In de spreekkamer begeleid ik zowel kinderen als volwassenen. Samen kijken we waar wat de hulpvraag is en hoe gemotiveerd iemand is om van daaruit een behandeling te starten. Samen kijken we wat allemaal kan om de gezondheid te verbeteren door voeding af te stemmen met evt. medicatie.

Ik doe dit met optimisme waarbij ik mensen sterker wil maken en ga daarbij uit van de veerkracht van mensen zelf.

Opleiding

  • Voeding en Diëtetiek - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Propedeuse psychologie - Open Universiteit Heerlen
  • Post HBO-opleiding Diabetes mellitus, Motiverende gespreksvoering, Leefstijlcoach en Positieve gezondheid (IPH)

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
  • Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN)
  • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Nevenfuncties

  • Werkgroep regionale samenwerking diëtisten 1e, 2e en 3e lijn
  • Academisch medisch netwerk: samenwerking diëtisten
  • Kwaliteitscommissie afdeling diëtetiek

AGB-code: 24001073