Spring naar de content

Uw afspraak

De specialist probeert aan de hand van een gesprek en/of lichamelijk onderzoek de oorzaak van uw klachten te achterhalen.

Begrijpt u iets niet of heeft u vragen, laat dat dan gerust weten. Mochten er na afloop nog vragen bij u opkomen, dan kunt u deze bijvoorbeeld opschrijven zodat u ze bij een volgend bezoek kunt stellen.

Voor dringende vragen kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek. Ook voor u als patiënt is het van belang om dit gesprek goed voor te bereiden. Hier vindt u enkele adviezen en tips.

Verhinderd?

Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek of afdeling. De tijd die vrijkomt kunnen wij dan gebruiken om een andere patiënt te ontvangen!

Een metgezel tijdens uw bezoek aan de polikliniek

Komt u alleen naar uw afspraak, maar vindt u het fijn als er iemand is die u begeleidt? Hier leest u meer informatie.

Wat neemt u mee?

Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis het volgende mee:         

 • Actueel Medicatie Overzicht (AMO)
  Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.
 • Patiëntenpas
  Voor elk bezoek aan de polikliniek heeft u een patiëntenpas nodig. Bij uw eerste bezoek kunt u bij Patiëntenregistratie een patiëntenpas laten maken. Daarvoor heeft u uw verzekeringspapieren (of verzekeringspasje) en een geldig identiteitsbewijs (paspoort/rijbewijs) nodig. De Patiëntenregistratie in Uden is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.45 - 17.00 uur, in Oss van 7.45 - 17.30 uur.
  Heeft u al een patiëntenpas, maar er is iets gewijzigd? U bent bijvoorbeeld verhuisd of u heeft een andere huisarts. Meldt dit dan bij de Patiëntenregistratie zodat de gegevens op uw pas weer kloppen.
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen).
  Vanaf de leeftijd van 14 jaar moet een kind zich zelf kunnen legitimeren. Tot die tijd mag een van de ouders legitimeren voor het kind. Wel is het BurgerServiceNummer (BSN) nodig van het kind. 
 • Verwijskaart of -brief van de huisarts.
 • Zorgverzekeringspapieren of zorgverzekeringspas
 • Eventueel een lijstje met vragen die u wilt stellen aan uw specialist.

U meldt zich bij een van de centrale aanmeldbalies aan de ingang van de poligang waar u moet zijn.

041

Moet u naar chirurgie (inclusief Borstcentrum of Vaatcentrum), kindergeneeskunde, orthopedie,medische psychologie, plastische reconstructieve & handchirurgie en de gipskamer dan meldt u zich bij de centrale balie op route 041 (bij radiologie).

020

Moet u naar dermatologie, KNO, oogheelkunde, preoperatief poliklinisch onderzoek (PPO) regionaal pijncentrum, dan meldt u zich op de begane grond aan de centrale aanmeldbalie op route 020.

120

Komt u voor cardiologie, interne geneeskunde, longgeneeskunde of reumatologie dan gaat u naar de centrale aanmeldbalie op route 120, eerste verdieping rechtsboven.

150

Voor neurologie/neurochirurgie, urologie, gynaecologie/verloskunde, maag-, darm- levergeneeskunde (MDL) en mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie, gaat u naar de centrale balie op route 150 op de eerste verdieping links.