Spring naar de content

Darmkanker

Als u te maken krijgt met kanker of bang bent dat u dit hebt, dan is dit een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het is dan belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat de ziekte inhoudt, welke onderzoeken er kunnen volgen en wat de behandelmogelijkheden zijn. Op deze pagina’s vindt u informatie over darmkanker en de zorg die het Oncologie Centrum  Bernhoven hierbij biedt.

Het kan ook zijn dat de internist of maag-darm-lever arts een goedaardige afwijking in de dikke darm heeft gevonden, die niet meteen verwijderd kon worden tijdens het darmonderzoek. Omdat de chirurgische ingreep nagenoeg hetzelfde is, kan de informatie op deze website ook voor u van toepassing zijn.

Enkele feiten over darmkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 15.000 mensen de diagnose darmkanker. Meestal gaat het om dikke darmkanker. Ongeveer een derde van de patiënten heeft endeldarmkanker. Darmkanker komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en negentig procent van de patiënten is 55 jaar of ouder. Darmkanker is bij mannen, ná prostaat- en longkanker, de meest voorkomende soort kanker. Bij vrouwen volgt darmkanker na borstkanker. Naar verwachting zal het aantal patiënten bij wie de diagnose dikke darmkanker gesteld wordt in 2020 gestegen zijn tot ongeveer 17.000, als gevolg van een licht stijgend risico, de bevolkingsgroei en de vergrijzing. (www.cijfersoverkanker.nl)

Bevolkingsonderzoek

De kans op genezing is groot als darmkanker vroeg wordt ontdekt. Vanaf 2014 is daarom het bevolkingsonderzoek naar darmkanker ingevoerd. (meer informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker vindt u hier). Bernhoven is geselecteerd als een van de ziekenhuizen waar mensen terecht kunnen voor vervolgonderzoek, een coloscopie, als zij positief getest zijn met de ontlastingstest van het RIVM. Bij tijdige ontdekking kunnen poliepen (voorstadium van dikke darmkanker) worden verwijderd. Soms zijn deze poliepen niet tijdens een scopie te verwijderen en is verder onderzoek en behandeling nodig.

Het bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker moet ervoor zorgen dat dikke darmkanker op tijd wordt ontdekt. Want dan is de kans op een succesvolle behandeling groot. De verwachting is dat wanneer het bevolkingsonderzoek helemaal is uitgerold, dit per jaar 2400 sterfgevallen van dikke darmkanker voorkomt