Skip to Content

Profiel

Het leukste aan mijn vak vind ik het contact met patiënten en hun naasten.
Nierziekten zijn vaak chronisch, waardoor patiënten langdurig op de polikliniek vervolgd en behandeld moeten worden. Ik probeer de ziektebeelden zo goed mogelijk uit te leggen en samen tot de best passende behandeling te komen.

Opleiding

Jaar

Interne geneeskunde en Nefrologie - Jeroen Bosch Ziekenhuis 's-Hertogenbosch

2001 - 2007

Nefrologie - Radboudumc Nijmegen

2007 - 2009

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Federatie van Medisch Specialisten 
  • Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)

Nevenfuncties

  • Lid kernbestuur vakgroep interne geneeskunde
  • Lid ondernemingsraad
  • Lid commissie ethiek

AGB-code: 03073138