Spring naar de content

Wat doet de internist?

Een internist is een specialist die vooral volwassenen behandelt. Het specialisme heet interne- of inwendige geneeskunde. De internist houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren (herkennen en benoemen) en behandelen van ziekten van de inwendige organen.

Omdat het vakgebied zo breed is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen. Internisten noemen zich daarom bijvoorbeeld allergoloog, immunoloog, intensivist, nefroloog, oncoloog of vasculair geneeskundige. Basis van interne geneeskunde blijft echter de holistische benadering van de patiënt. Internisten werken altijd in teamverband in een ziekenhuis. Binnen het team onderscheiden de internisten zich door specifieke belangstelling voor één of meer deelgebieden van de interne geneeskunde.

Het stellen van de diagnose is vaak een hele puzzel. Het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek vormen de belangrijkste aanknopingspunten. Soms is aanvullend onderzoek nodig. Bloed- en urineonderzoek zijn een belangrijk hulpmiddel om de diagnose te stellen. Apparatuur ondersteunt de internist bij het vinden van aanknopingspuntgen, denk bijvoorbeeld aan een röntgenfoto of een echo om organen in beeld te brengen.

Een internist opereert nooit, maar adviseert wel. Als een operatie nodig is, verwijst de internist naar de juiste specialist. De internist is vaak belast met de coördinatie en afstemming van zorg rondom een zieke waar verschillende specialisten bij betrokken zijn. Bijvoorbeeld de zorg rondom kanker, chronische ziekten of een operatie.