Spring naar de content

Hoeveel kost een behandeling?

Hoeveel kost mijn behandeling?

Alle ziekenhuizen werken met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). De diagnose, de behandeling en de daarmee samenhangende handelingen zijn bij elkaar gebracht in één administratieve code: de Diagnose Behandeling Combinatie, afgekort tot DBC. Een nadere toelichting van de kosten van ziekenhuiszorg vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Prijslijst DBC’s

De datum waarop de DBC-behandeling  begint bepaalt hoeveel de behandeling kost. Voor bijna alle behandelingen worden afgespraken gemaakt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Als uw verzekeraar geen contract met ons ziekenhuis afsluit, bestaat de kans dat u de behandeling helemaal of in ieder geval voor een gedeelte zelf moet betalen. Die kans is het grootst bij zogenaamde budgetpolissen.

In de 'Prijslijst behandeling in Bernhoven (2020)' (zie rechter kolom) kunt u per zorgproduct de tarieven van 2020 zien*. Deze gelden alleen voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee Bernhoven geen specifieke prijsafspraken heeft gemaakt.

* De prijslijsten zijn onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen, een en ander in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en richtlijnen.
* Wanneer er een prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is de prijs op het laatstgenoemde moment altijd van toepassing.

In dit overzicht van aandoeningen kunt u zien onder welk specialisme de behandeling valt. Een nadere toelichting op de DBC's en de facturatie vindt u door in het linker menu te klikken.

Voorschotbedragen

Indien niet kan worden vastgesteld dat u verzekerd bent, dient u voorafgaand aan de behandeling een voorschot te voldoen.

De voorschotbedragen zijn:

  • € 250,- op de Spoedpost;
  • € 250,- voor polibezoeken;
  • € 50,- voor laboratoriumonderzoeken;
  • € 100,- voor radiologieonderzoeken en
  • € 500,- voor een niet geplande opname;
  • € 84,29 voor CBR keuring;
  • € 80,00 voor pretecho.

Neemt u dus altijd uw verzekeringsbewijs mee!

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de prijslijst, dan kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie van het ziekenhuis, bij voorkeur via e-mail debiteuren@bernhoven.nl of telefoon 0413 - 40 21 20 (alleen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).