Skip to Content

Profiel

Ik vind het heel waardevol om als verpleegkundig specialist in de rol van zowel de begeleider alsook behandelaar iets voor de patiënt te mogen betekenen. Waar nodig doe ik dit met andere zorgprofessionals die betrokken zijn in het behandeltraject. Hierbij is er aandacht voor de medische aspecten én verpleegkundige aspecten van de diagnose en de daarbij horende behandeling. We houden rekening met de fysieke en mentale gezondheid. Ik werk al enkele jaren met veel plezier in Bernhoven. Ik begeleid en behandel vooral patiënten met borstkanker of darmkanker die aanvullend behandeld worden met chemotherapie, doelgerichte en/of endocriene therapie. Hiernaast verzorg ik voor deze patiënten ook de follow-up en de nacontroles.

Wat doet de verpleegkundig specialist?

Opleiding

Jaar

Advanced nursing practice (MANP) - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2016 - 2018

Verpleegkundige vervolgopleiding oncologie - Hogeschool Zuyd

2013 - 2014

HBO-verpleegkunde - Fontys Hogescholen 

2008 - 2001

Sociaal pedagogisch werk - Koning Willem 1 College 's-Hertogenbosch 

2004 - 2008 

Onderzoek/projecten

 • Local principal investigator MEDOCC-CrEATE
 • Co-auteur Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) in breast cancer patients using adjuvant 
 • Masterthesis: hoe worden recidieven en metastasen opgespoord? Een retrospectief single-center dossieronderzoek van een cohort patiënten met een high risk stadium II of stadium III coloncarcinoom die adjuvant zijn behandeld.

Lidmaatschappen/verenigingen

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), sectie oncologie
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), verpleegkundig specialisten
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), tumorwerkgroep gastro-enterologie
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), tumorwerkgroep mama oncologie
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), werkgroep mammatumoren regio Nijmegen

Nevenfuncties

 • Calamiteitenonderzoeker
 • Lid expertgroep evidence-based practice (EBP)
 • Begeleider verpleegkundig specialisten i.o.

AGB-code: 91102837