Skip to Content

Profiel

Ik werk sinds 2016 met veel plezier in Bernhoven. Ik vind het heel waardevol om als verpleegkundig specialist in de rol van zowel de begeleider, als de (regie-)behandelaar iets voor de patiënt te mogen betekenen. Waar nodig doe ik dit met andere zorgprofessionals die betrokken zijn in het behandeltraject. Hierbij is er aandacht voor de medische aspecten én verpleegkundige aspecten van de diagnose en de daarbij horende behandeling. Iedere patiënt is uniek: ik houd rekening met de medische, psychologische en sociale factoren.

Ik begeleid en behandel met name patiënten met borstkanker of darmkanker die aanvullend behandeld worden met chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte en/of endocriene therapie. Hiernaast verzorg ik voor mijn eigen patiënten ook de follow-up en de nacontroles.

Wat doet de verpleegkundig specialist?

Opleiding

Jaar

Advanced nursing practice (MANP) - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2016 - 2018

Verpleegkundige vervolgopleiding oncologie - Hogeschool Zuyd

2013 - 2014

HBO-verpleegkunde - Fontys Hogescholen 

2008 - 2011

Sociaal pedagogisch werk - Koning Willem 1 College 's-Hertogenbosch 

2004 - 2008 

Onderzoek/projecten

 • Local principal investigator MEDOCC-CrEATE
 • Co-auteur Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) in breast cancer patients using adjuvant 
 • Masterthesis: hoe worden recidieven en metastasen opgespoord? Een retrospectief single-center dossieronderzoek van een cohort patiënten met een high risk stadium II of stadium III coloncarcinoom die adjuvant zijn behandeld.

Lidmaatschappen/verenigingen

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), sectie oncologie
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), verpleegkundig specialisten
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), tumorwerkgroep gastro-enterologie
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), tumorwerkgroep mama oncologie
 • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), werkgroep mammatumoren regio Nijmegen

Nevenfuncties

 • Calamiteitenonderzoeker
 • Lid expertgroep evidence-based practice (EBP)
 • Begeleider verpleegkundig specialisten i.o.

AGB-code: 91102837