Spring naar de content

Wat kost de zorg en hoe lang moet ik wachten?

Hoelang moet u wachten voor uw eerste afspraak op de polikliniek of behandeling? En wat kost de zorg? U leest het hier.

Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?

Woont u in Nederland, maar bent u niet verzekerd ondanks de wettelijke verplichting? Sluit dan alsnog minimaal een basisverzekering af, doet u dit niet dan moet u namelijk alle kosten zelf betalen.

In een aantal gevallen moet u zelf (een deel van) de ziekenhuisrekening betalen. Wanneer is dat het geval?

Eigen risico

Iedere Nederlander betaalt een eigen risico. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van achttien jaar en ouder en bedraagt in 2018  €385,-. Overigens zijn er enkele uitzonderingen op dit eigen risico. Het geldt namelijk niet voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.

Meer informatie over het eigen risico in de zorg leest u hier: https://www.bernhoven.nl/patienten/wachttijden-tarieven/het-eigen-risico-in-de-zorg/

Eigen bijdrage en aanvullende verzekering

Sommige ziekenhuiszorg valt niet onder de basisverzekering. Daarvoor kunt u zich aanvullend verzekeren. Lees daarom de polisvoorwaarden van uw verzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan moet u de kosten van de ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt helemaal zelf betalen.

Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg is de zorg die buiten de basisverzekering valt, maar waar u zich dus wel voor kunt bijverzekeren in de aanvullende verzekering. Onverzekerde zorg is onder meer: sterilisatie, hersteloperatie na sterilisatie, besnijdenis, aantal behandelingen plastische chirurgie. Deze wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Die zorg moet u dus zelf betalen. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis of de Berne Kliniek een prijsopgave vragen.

Verwijsbrief nodig

Als u wilt dat uw zorg wordt vergoed, heeft u altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts of uw behandelend specialist. Komt u op eigen initiatief naar de specialist in het ziekenhuis en u heeft dus geen verwijzing, dan moet u de rekening zelf betalen. Dit geldt uiteraard niet wanneer u zich bij echte spoed op de spoedeisende hulp meldt.

Kijk na hoe u verzekerd bent

Kijk hier of uw zorgverzekeraar met Bernhoven een contract heeft afgesloten. Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, brengt het ziekenhuis een zogenoemde passantenprijs in rekening. U krijgt die rekening rechtstreeks of deze wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Regeling zorg asielzoekers / onverzekerbare vreemdelingen

Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Ondanks die plicht zijn er mensen die geen zorgverzekering af mogen sluiten. Dat zijn mensen die illegaal in Nederland verblijven. Zij moeten de kosten voor medische zorg zelf betalen, tenzij zij voor een regeling in aanmerking komen.

Er zijn 3 soorten asielzoekers te onderscheiden en daarmee ook 3 soorten van vergoeding van verleende zorg. Komt u voor een regeling in aanmerking? Geeft het aan bij onze afdeling Patiëntenregistratie bij uw inschrijving.

Ongeregistreerde asielzoekers
wel op opvanglocatie maar in afwachting van (medische) screening

Vergoeding via Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA) te Rijsijk

Geregistreerde asielzoeker
wonende op opvanglocatie, reeds (medisch) gescreend en voorzien van COA-zorgpasnummer

Menzis COA Administratie (MCA) organiseert en contracteert zorg (middels een aansluitovereenkomst) voor geregistreerde asielzoekers. Over de regeling en uitzonderingen op deze zorg vindt u meer op:

http://www.rzasielzoekers.nl/home/zorg-voor-asielzoekers.html

Illegalen
o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers. Verblijven niet op opvanglocatie.

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Het ZorgInstituut heeft Bernhoven gecontracteerd om de zorg voor deze mensen te leveren in de regio ‘s Hertogenbosch-Oss-Uden-Veghel. Er vindt alleen vergoeding plaats wanneer er is sprake van een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening omdat de kosten niet door of namens de patiënt kunnen worden betaald. Onder de groep onverzekerbare vreemdelingen vallen:

  • illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen;
  • vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend;
  • vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/onverzekerbare+vreemdelingen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de zorg aan asielzoekers. Het COA sluit de zorgverzekering af voor asielzoekers. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Meer informatie

Wilt u weten welke zorg voor u vergoed wordt, of heeft u vragen over uw ziektekostenpolis, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Over prijzen van behandelingen kan het ziekenhuis u informeren. Hier vindt u meer informatie over tarieven.