Spring naar de content

Wachttijden behandelingen

Vanwege het coronavirus zijn de wachttijden voor onderzoeken en operaties in Bernhoven helaas langer dan we willen. Bij sommige behandelingen is geen wachttijd ('onbekend') vermeld. Dat betekent dat we nog niet goed in kunnen schatten hoe lang de wachttijd is. Bijvoorbeeld omdat deze behandelingen nog zeer beperkt ingepland worden of omdat we niet zeker weten hoeveel behandelingen we in kunnen plannen. Bij andere behandelingen staat wel een wachttijd vermeld. Dit is altijd een inschatting. Dat wil zeggen dat de wachttijd af kan wijken. Soms bent u iets eerder aan de beurt, soms iets later. Waarom iets langer duurt of sneller gaat kan te maken hebben met uw persoonlijke medische situatie of omdat u door een bepaalde specialist geholpen wilt of moet worden.

De planning van de behandelingen wordt in goed overleg met de medisch specialisten gedaan. Zij geven aan welke patiënten met de meeste urgentie ingepland moeten worden.

Wat moet u doen bij klachten?

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.

Het inplannen van uw behandeling

Wilt u doorgeven wat uw beschikbaarheid is voor het plannen van uw behandeling, neem dan contact op via het contactformulier op de website (https://www.bernhoven.nl/algemene-navigatie/contactformulier/), of bel tussen 10.30 – 11.30 uur met de afdeling Opnameplanning (0413 – 40 19 17).

- Peildatum januari 2022 -

Specialisme

Behandeling

wachttijd in weken

Chirurgie Spataderen

nvt

Chirurgie Liesbreuk

8-10 weken

Chirurgie Galblaas

2-3 weken

Chirurgie Sterilisatie man

n.v.t.

Chirurgie CTS

poli

Urologie Sterilisatie man 

3 weken

Urologie Prostaat
OK-carcinoom

1 week

Orthopedie Totale heup OK

6-10 weken

Orthopedie Kijkoperatie Knie

2-4 weken

Orthopedie Totale knie OK

8-10 weken

Orthopedie Hernia

N.v.t.

Orthopedie CTS

                   2 weken

Neurochirurgie Hernia

6 weken

Neurochirurgie CTS

08-02-2022

Plastische chirurgie Borstcorrectie (verkleining)

4-10 weken

Plastische chirurgie Borstcorrectie (vergroting)

4-10 weken

Plastische chirurgie Buikwandcorrectie

4-10 weken

Plastische chirurgie Dupuytren (dagbehandeling)

10-16 weken

Plastische chirurgie Dupuytren (poli)

N.v.t.

Plastische chirurgie CTS (poli)

onbekend

Gynaecologie Sterilisatie vrouw

4 weken

Gynaecologie Baarmoederverwijdering

3-6 weken

Gynaecologie Incontinentie vrouw

3-6 weken

KNO-Heelkunde Amandelen

kind

4-6 weken

volw.

2-4 weken

KNO-Heelkunde TV-buisjes

3-5 weken

KNO-Heelkunde Neustussenschot

2-4 weken

Oogheelkunde Staaroperatie (Cataract)

Klik hier

Anesthesiologie
(pijnbestrijding)
Pijnbehandeling

onbekend

Kaakchirurgie Tanden/kiezen verwijderen

kind

2-4 maanden

volw.

3-4 maanden