Spring naar de content

Telefoonnummers

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van belangrijke telefoonnummers van Bernhoven in Uden.

ALGEMEEN NUMMER

 0413 - 40 40 40

Poliklinieken

Routenummer

Telefoon

Ambulant centrum route 140 0413 - 40 36 00
Bekkenbodemcentrum (poli urologie) route 150 0413 - 40 19 68
Bloedafname (laboratorium) route 010 0413 - 40 19 12
Borstcentrum (poli oncologie) route 075 0413 - 40 19 93
Cardiologie route 120 0413 - 40 19 23
Chirurgie route 041 0413 - 40 19 59
Dagbehandeling oncologie route 140 0413 - 40 31 05
Dermatologie route 020 0413 - 40 19 29
Dialysecentrum route 210 0413 - 40 23 50
Diëtetiek   0413 - 40 22 50
Fysiotherapie route 080 0413 - 40 19 35
Geriatrie route 120j 0413 - 40 19 84
Gipskamer route  041 0413 - 40 27 30
Gynaecologie route 150 0413 - 40 19 38
Hartfalenpoli route 150 0413 - 40 24 15
Hartkatheterisatiekamer route 140 0413 - 40 24 60
Interne geneeskunde route 120 0413 - 40 19 41
K.N.O. heelkunde route 020 0413 - 40 19 47
Kindergeneeskunde (& Kinderallergiecentrum) route 041 0413 - 40 19 44
Laboratorium (bloedafname) route 010 0413 - 40 19 12
Longgeneeskunde route 120 0413 - 40 19 50
Maag-, darm-, leverziekten (MDL) route 150 0413 - 40 19 32
Medicatiecontrole (verificatie) route 041  
Medisch maatschappelijk werk route 080 0413 - 40 19 90
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie route 150 0413 - 40 19 26
Nefrologie route 120 0413 - 40 19 96
Neurologie & Neurochirurgie route 020 0413 - 40 19 53
Maashorst oogkliniek (oogheelkunde) route 020 0413 - 40 19 56
Oncologie route 075 0413 - 40 19 93
Orthopedie route 041 0413 - 40 19 71
PatiëntService route 030 0413 - 40 29 00
Bernekliniek (plastische chirurgie) route 041 0413 - 40 19 74
Podotherapie route 120  
PPO (poliklinisch preoperatief onderzoek) route 020 0413 - 40 13 60
Psychologie route 041 0413 - 40 19 90
Radiologie route 040 0413 - 40 19 62
Regionaal Pijn Centrum route 120 0413 - 40 19 87
Research route 150 0413 - 40 29 33
Reumatologie route 120 0413 - 40 19 65
Spoedeisende Hulp route 070 0413 - 40 10 00
Urologie route 150 0413 - 40 19 68
Vaatcentrum (pol1 chirurgie) route 041 0413 - 40 19 59
Verloskunde route 150 0413 - 40 19 38