Spring naar de content

Polikliniek

Als u voor onderzoek en/of behandeling doorverwezen bent naar Bernhoven, vindt u hier alvast informatie over de gang van zaken bij een bezoek aan de polikliniek.

In het linker menu vindt u meer informatie over het maken van een afspraak, uw voorbereiding voor het bezoek en het bezoek zelf.

Coassistenten lopen mee tijdens uw consult.
Bernhoven biedt stageplaatsen aan artsen in opleiding. Bij diverse poliklinieken en op de spoedeisende hulp lopen deze coassistenten in opleiding mee onder supervisie van de specialist. De coassisitent kan onderzoek verrichten, maar ziet u ook altijd met uw specialist.

Uw specialist vraagt of u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de coassistent. Uiteraard wordt uw toestemming op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht toestemming te verlenen.

Hieronder treft u het overzicht van de poliklinieken met route- en telefoonnummers.

Polikliniek

Routenummer

Telefoon

Ambulant centrum route 140 0413 - 40 36 00
Bekkenbodemcentrum (poli urologie) route 151 0413 - 40 19 68
Bloedafname (laboratorium) route 010 0413 - 40 19 12
Borstcentrum (poli chirurgie) route 050 0413 - 40 19 59
Cardiologie route 120 0413 - 40 19 23
Chirurgie route 050 0413 - 40 19 59
Dagbehandeling oncologie route 140 0413 - 40 31 05
Dermatologie route 023 0413 - 40 19 29
Dialysecentrum route 210 0413 - 40 23 50
Fysiotherapie route 080 0413 - 40 19 35
Geriatrie route 081 0413 - 40 19 84
Gynaecologie route 152 0413 - 40 19 38
Hartkatheterisatiekamer route 140 0413 - 40 24 60
Interne geneeskunde route 123 0413 - 40 19 41
K.N.O. heelkunde route 024 0413 - 40 19 47
Kindergeneeskunde (& Kinderallergiecentrum) route 054 0413 - 40 19 44
Laboratorium (bloedafname) route 010 0413 - 40 19 12
Longgeneeskunde route 121 0413 - 40 19 50
Maag-, darm-, leverziekten (MDL) route 153 0413 - 40 19 32
Medisch maatschappelijk werk route 051 0413 - 40 19 90
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie route 154 0413 - 40 19 26
Neurologie & Neurochirurgie route 150 0413 - 40 19 53
Oogheelkunde route 052 0413 - 40 19 56
Orthopedie route 050 0413 - 40 19 71
PatiëntService route 030 0413 - 40 29 00
Plastische chirurgie route 053 0413 - 40 19 74
PPO (poliklinisch preoperatief onderzoek) route 021 0413 - 40 13 60
Psychologie route 051 0413 - 40 19 90
Radiologie route 040 0413 - 40 19 62
Regionaal Pijn Centrum route 020 0413 - 40 19 87
Reumatologie route 124 0413 - 40 19 65
Spoedeisende Hulp route 070 0413 - 40 10 00
Urologie route 151 0413 - 40 19 68
Vaatcentrum route 050 0413 - 40 19 78
Verloskunde route 152 0413 - 40 19 38

Zie ook