Spring naar de content

Polikliniek

Als u voor onderzoek en/of behandeling doorverwezen bent naar Bernhoven, vindt u hier informatie over de gang van zaken bij een bezoek aan de polikliniek.

In het linker menu vindt u meer informatie over het maken van een afspraak, uw voorbereiding voor het bezoek en het bezoek zelf.

Coassistenten lopen mee tijdens uw consult

Bernhoven biedt stageplaatsen aan artsen in opleiding. Bij diverse poliklinieken en op de spoedeisende hulp lopen deze coassistenten in opleiding mee onder supervisie van de specialist. De coassisitent kan onderzoek verrichten, maar ziet u ook altijd met uw specialist.

Uw specialist vraagt of u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de coassistent. Uiteraard wordt uw toestemming op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht toestemming te verlenen.

Poliklinieken met route- en telefoonnummers

Polikliniek

Routenummer

Telefoon

Ambulant centrum route 140 0413 - 40 36 00
Bekkenbodemcentrum (poli urologie) route 150 0413 - 40 19 68
Bloedafname (laboratorium) route 010 0413 - 40 19 12
Borstcentrum (poli chirurgie) route 041 0413 - 40 19 59
Cardiologie route 120 0413 - 40 19 23
Chirurgie route 041 0413 - 40 19 59
Dagbehandeling oncologie route 140 0413 - 40 31 05
Dermatologie route 020 0413 - 40 19 29
Dialysecentrum route 210 0413 - 40 23 50
Fysiotherapie route 080 0413 - 40 19 35
Geriatrie route 120j 0413 - 40 19 84
Gynaecologie route 150 0413 - 40 19 38
Hartkatheterisatiekamer route 140 0413 - 40 24 60
Interne geneeskunde route 120 0413 - 40 19 41
K.N.O. heelkunde route 020 0413 - 40 19 47
Kindergeneeskunde (& Kinderallergiecentrum) route 041 0413 - 40 19 44
Laboratorium (bloedafname) route 010 0413 - 40 19 12
Longgeneeskunde route 120 0413 - 40 19 50
Maag-, darm-, leverziekten (MDL) route 150 0413 - 40 19 32
Medisch maatschappelijk werk route 080

0413 - 40 12 52, b.g.g:

  0413 - 40 12 51

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie route 150 0413 - 40 19 26
Nefrologie route 120 0413 - 40 19 96
Neurologie & Neurochirurgie route 020 0413 - 40 19 53
Oncologie route 075 0413 - 40 19 93
Oogheelkunde route 020 0413 - 40 19 56
Orthopedie route 041 0413 - 40 19 71
PatiëntService route 030 0413 - 40 29 00
Plastische chirurgie route 041 0413 - 40 19 74
PPO (poliklinisch preoperatief onderzoek) route 020 0413 - 40 13 60
Psychologie route 050 0413 - 40 19 90
Radiologie route 040 0413 - 40 19 62
Regionaal Pijn Centrum route 020 0413 - 40 19 87
Reumatologie route 120 0413 - 40 19 65
Spoedeisende Hulp route 070 0413 - 40 10 00
Urologie route 150 0413 - 40 19 68
Vaatcentrum route 041 0413 - 40 19 78
Verloskunde route 150 0413 - 40 19 38

Zie ook